33 views |0 comments

TP HCM sẽ được thí điểm phát triển mô hình đô thị theo dự án giao thông, thanh toán bằng tiền cho dự án theo hợp đồng BT, cũng như có cơ chế đặc biệt thu hút nhân tài, đầu tư chiến lược.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy