60 views |0 comments

Dead cat bounce là một nhịp hồi nhỏ trong khi giá đang lao dốc, giống bẫy tăng giá (bull trap) có thể gây thua lỗ lớn cho nhà đầu tư.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy