62 views |0 comments

Không ai chắc Mona Lisa đang cười kiểu gì, tương tự giới chuyên gia hiện khó phân tích, dự báo nền kinh tế ra sao từ những số liệu đầu vào méo mó.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy