47 views |0 comments

Sau vụ Silicon Valley Bank, nhóm ngân hàng trung bình – lớn vẫn ổn định, còn quy mô nhỏ tổn thương hơn và có thể chưa lộ ra hết.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy