58 views |0 comments

Cuối tháng 2, lãnh đạo Digiworld thông qua kế hoạch lãi ròng đạt 787 tỷ đồng, nhưng con số này giảm chỉ còn 400 tỷ trong tờ trình mới gửi các cổ đông.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy