34 views |0 comments

Để thực hiện kế hoạch tăng vốn lên 3.366 tỷ đồng, DNSE sẽ phát hành ESOP vào năm 2023 và đặt mục tiêu niêm yết hoặc UPCoM trong giai đoạn 2023-2024.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy