56 views |0 comments

Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vừa kiến nghị liên bộ Tài Chính – Công Thương phân chia lại khoản chi phí và lợi nhuận định mức kinh doanh mà họ được hưởng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy