53 views |0 comments

Theo Nghị quyết mới của Chính phủ, những doanh nghiệp bất động sản khó khăn sẽ được giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy