63 views |0 comments

Các doanh nghiệp châu Âu cho rằng quy định xin cấp phép lao động quá chặt, thời gian hoàn tất hồ sơ kéo dài có khi hàng tháng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy