64 views |0 comments

Để các nhãn hàng tránh đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc, vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố White list – danh sách báo, tạp chí, mạng xã hội được cấp phép.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy