35 views |0 comments

Nhiều doanh nghiệp dệt may cho biết chỉ còn đơn hàng đến tháng 4, trong khi thời điểm này năm ngoái, đối tác đặt hàng hết quý II, thậm chí cả năm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy