60 views |0 comments

Doanh nghiệp khó khăn dự kiến được ngân hàng lùi hạn trả nợ và không bị chuyển nhóm trong tối đa 12 tháng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy