51 views |0 comments

Ngân hàng Nhà nước lần thứ hai trong ba năm, cho phép các nhà băng cơ cấu thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với một số khách vay, tối đa 12 tháng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy