36 views |0 comments

Các công ty muốn rời Nga có thể phải nộp thêm thuế lợi nhuận bất thường, bên cạnh việc xin phép Moskva và bán tài sản với giá giảm 50%.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy