59 views |0 comments

12 doanh nghiệp vừa kiến nghị giảm 50% lệ phí trước bạ với xe nhập khẩu, tương tự đề xuất áp dụng với xe sản xuất trong nước.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy