50 views |0 comments

Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp cho phép tổ chức phát hành kéo dài kỳ hạn và thanh toán gốc, lãi bằng tài sản khác ngoài tiền mặt.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên Đầu