58 views |0 comments

Theo Nghị quyết mới của Chính phủ, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ giảm chi phí, tăng khả năng tiếp cận vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy