54 views |0 comments

Công ty của Bầu Đức không hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu do giá chào bán không phù hợp với giá cổ phiếu HAG trên thị trường.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy