77 views |0 comments

Chủ đầu tư dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam lo nguy cơ bị chậm tiến độ, phát sinh chi phí nếu vướng mắc về các ưu đãi đầu tư, chủ yếu là thuế, không được xử lý.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy