46 views |0 comments

Hoa Sen Home, chuỗi bán lẻ vật liệu xây dựng, lộ dấu hiệu giảm tốc sau hai năm bành trướng nhanh nhưng ông Lê Phước Vũ xin cổ đông kiên nhẫn thêm với nó.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy