64 views |0 comments

Chủ đầu tư dự án thương mại không cần dành 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội, theo đề xuất của Bộ Xây dựng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy