74 views |0 comments

Một người có thể mở nhiều tài khoản ở các công ty chứng khoán khác nhau, miễn là không mua bán cùng một loại cổ phiếu trong cùng phiên giao dịch.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy