37 views |0 comments

Từng sắp đuổi kịp Nike, vốn hóa Adidas giờ chỉ bằng một phần bảy đối thủ và ngày càng thất thế trước các hãng nội địa ở Trung Quốc.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy