58 views |0 comments

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) thông báo miễn nhiệm chức tổng giám đốc với ông Đặng Quang Hạnh từ đầu tháng 4.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy