61 views |0 comments

Với tỷ lệ điện thanh toán quốc tế xuyên suốt năm 2022 là 99,55%, Eximbank được JP Morgan vinh danh ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy