74 views |0 comments

FLC đã lên kế hoạch thu gọn, chuyển nhượng tài sản, trong đó có cổ phần tại Bamboo Airways – dự án ông Trịnh Văn Quyết dồn nhiều tâm huyết.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy