59 views |0 comments

Hai bên hợp tác đào tạo, nâng cao chuyên môn cho dược sĩ, đồng thời triển khai các chương trình cung cấp kiến thức thường thức về bệnh học cho bệnh nhân, cộng đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy