62 views |0 comments

FPT Telecom dự kiến tham gia vào tuyến cáp quang biển ALC với tổng mức đầu tư 87 triệu USD, trong đó 30% là vốn tự có.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy