70 views |0 comments

Chiến sự gây ra nhiều thiệt hại với lực lượng lao động, lưới điện, các ngành công nghiệp và cả nông nghiệp của Ukraine.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy