75 views |0 comments

Ông Nguyễn Trọng Hiền vừa được Hội đồng quản trị Tập đoàn Gelex bầu giữ chức Chủ tịch thay ông Nguyễn Hoa Cương từ nhiệm trước đó.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy