60 views |0 comments

Lần đầu kể từ tháng 6/2022, tiền số lớn nhất thế giới vượt 30.000 USD khi các nhà đầu tư lạc quan về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy