57 views |0 comments

Sau 6 phiên liên tiếp tăng giá, các thương hiệu thép lớn bắt đầu hạ giá về vùng 15,6-15,9 triệu đồng một tấn, giữa bối cảnh tiêu thụ ảm đạm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy