48 views |0 comments

3 tháng đầu năm, sản lượng xuất khẩu giảm 20% nhưng giá trị thu về cao hơn 30% nhờ giá gạo Việt liên tục tăng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy