47 views |0 comments

Mỗi lượng SJC tăng khoảng 1 triệu đồng còn giá thế giới tăng 5 triệu trong hai tuần qua, kéo chênh lệch giữa hai thị trường hiện xuống 10 triệu đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy