63 views |0 comments

Nhiều hệ thống kim hoàn lớn hôm nay giảm 550.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn trơn, cắt đứt chuỗi tăng 6 phiên trước đó.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy