66 views |0 comments

Theo đà tăng của thị trường kim loại quý thế giới, nhiều hệ thống kim hoàn nâng giá mỗi lượng nhẫn trơn thêm 200.000-300.000 đồng, lên 57 triệu đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy