57 views |0 comments

Mỗi ounce vàng tăng gần 70 USD hôm qua, khi thị trường rối loạn vì cuộc khủng hoảng trong ngành ngân hàng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy