72 views |0 comments

Mỗi lít xăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai có thể tăng thêm 200-300 đồng, đưa RON 95 lên sát 24.000 đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy