60 views |0 comments

Mỗi lít xăng tăng 380-490 đồng, các mặt hàng dầu cũng đồng loạt đắt thêm 240-720 đồng từ 15h chiều nay.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên Đầu