31 views |0 comments

Mỗi lít xăng tăng 1.090-1.120 đồng và các mặt hàng dầu cũng đắt thêm 700-720 đồng, từ 15h hôm nay.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy