64 views |0 comments

Sau khi liên tục kêu gọi các công ty tăng lương nhưng không mấy thành công, giới chức Nhật Bản đã phải nghĩ thêm nhiều biện pháp khác.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy