65 views |0 comments

Với mô hình tạo ra giá trị chia sẻ, Gojek mang lợi ích tới khách hàng, đối tác và củng cố chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy