68 views |0 comments

Năm nay, Hà Nội sẽ có thêm trên 4,1 triệu m2 sàn nhà ở để đáp ứng với dự báo cần khoảng 89 triệu m2 sàn tổng nhu cầu về nhà đến 2030.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy