33 views |0 comments

Năm nay MWG dự kiến chỉ tăng 1% doanh thu, còn FRT lên kế hoạch lãi giảm một nửa khi bán lẻ thiết bị công nghệ vẫn khó phục hồi.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy