53 views |0 comments

Gần 2.700 sạp ở An Đông Plaza sáng nay đồng loạt đóng cửa, đòi miễn phí thuê năm 2023 và giảm 30% cho các năm tiếp theo vì sức mua yếu.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy