69 views |0 comments

Số dự án yêu cầu đầu tư vào Việt Nam thông qua Acuity Funding, hãng tài chính đã thu xếp 5 tỷ USD vốn ở Việt Nam, đã tăng 300% trong tháng qua.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy