32 views |0 comments

Phải trích lập dự phòng thêm hàng tồn kho tại công ty con về ống thép khiến mức lỗ của Nam Kim Group tăng lên gấp đôi sau kiểm toán.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy