61 views |0 comments

Công ty Thực phẩm Cholimex năm ngoái có doanh thu xấp xỉ 3.220 tỷ đồng và lãi trước thuế 277 tỷ đồng, đều là mức cao nhất từ khi thành lập.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy