56 views |0 comments

Bảo hiểm chi trả cho phi công 200.000 USD còn mức bồi thường với hành khách phụ thuộc vào đàm phán giữa hãng trực thăng và người nhà.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy