76 views |0 comments

Đại diện Hiệp hội Lương thực thực phẩm cho rằng chưa có chế tài cụ thể xử phạt các vi phạm khiến người tiêu dùng không được bảo vệ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy